Χαρίτσης: Νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για 65.000 ανέργους

Χαρίτσης: Νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για 65.000 ανέργους
Άκρως προβληματική χαρακτήρισε την προηγούμενη κατάσταση όσο αφορά τα κοινοτικά κονδύλια ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομίας για το ΕΣΠΑ κ. Χαρίτσης. Συρρίκνωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων «εμείς πιστεύουμε οτι πρέπει να υπάρξει αυτονομία στην αναπτυξιακή πολιτική » ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.

Παράλληλα ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι θα υπάρξουν προγράμματα του ΕΣΠΑ για 65.000 ανέργους στο άμεσο μέλλον. Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν προβληματικός αφού βασίστηκε σε πελατειακές σχέσεις Σημαντικό εργαλείο ισχυρού οικονομικού και κοινωνικού αποτελέσματα νέο ΕΣΠΑ εσφαλμένοι εντύπωση ότι πάγωσαν λόγω λαθών της κυβέρνησης, κάνοντας γνωστό ότι τυπικά ήταν έτοιμο αλλά δεν είχε προετοιμαστεί τεχνικά

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά οι απαραίτητες επιτροπές παρακολούθησης δεν είχαν συστηθεί και δεν είχαν συγκληθεί . Αυτή ήταν μια κρίσιμη έλλειψη αλλά και όπως και βαθμός ανωριμότητας που κληροδοτήθηκε Στο τι έκανε η κυβέρνηση το προηγούμενο επτάμηνο της διακυβέρνησης ανέφερε ότι αναγκάστηκαν να δώσουν έμφαση στο παλαιό ΕΣΠΑ ώστε να μεταφερθούν έργα ενώ προχώρησαν σε απένταξη έργων αμφιβόλου σκοπιμότητας και προστιθέμενης αξίας

Ο κ. Χαρίτσης έκανε γνωστό ότι οι πρώτες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ είναι έτοιμες και θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες. Συνολικά ο υφυπουργός έκανε γνωστό ότι 65.000 άνεργοι θα ωφεληθούν απο τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ Τα νέα προγράμματα που ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ και ανακοίνωσε ο κ Χαρίτσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων των 65 εκατ. ευρώ ο κάθε ένας.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 300.000 ευρώ που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό κτιριακών και λοιπών υποδομών, την απλοποίηση ή αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον επανασχεδιασμό και την πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων κ.ά. «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων των 25 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ, που θα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών κ.ά. «Νεοφυής επιχειρηματικότητα».

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, που θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη επενδύσεων έως 60.000 ευρώ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα αποβλέπει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στην πρόσθετη ρευστότητα που θα παρέχεται απο την ΕΕ μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για το παλαιό και το νέο ΕΣΠΑ όπου θα ανέλθει στα 2 δισ ευρώ ενώ έκανε γνωστό ότι 4,5 δισ ευρώ θα πέσουν στην αγορά εως το τέλος του 2015.

Παράλληλα ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν σταματά στο ΕΣΠΑ αλλά χρειάζεται και ο ιδιωτικός τομέας αφού θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετοι πόροι όταν βεβαια το επιτρέψει το τραπεζικό σύστημα Ως κεντρική θέση της κυβέρνησης για την νέα προγραμματική περίοδο έθεσε ο κ. Χαρίτσης της αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με επίκεντρο όχι τα μεγάλα έργα αλλά τα στοχευμένα μικρά έργα που θα προσθέσουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και την οικονομία. Παράλληλα τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ θα έχουν ως στόχο να σταματήσει η αιμορραγία νέων «μυαλών» στο εξωτερικό Σημαντικό ρόλο στο νέο ΕΣΠΑ θα παίξει και η Ανθρωπιστική Κρίση και καταπολέμηση της με προγράμματα που θα στοχεύσουν στην ανάσχεση της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ