Ξεκινούν τα επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ για το 2015

Ξεκινούν τα επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ για το 2015
Ξεκινά η υλοποίηση των νέων επιδοτούμενων σεμιναρίων ΛΑΕΚ από τον ΟΑΕΔ για το έτος 2015.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 – 25 εργαζομένους και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 40 ώρες και θα γίνουν εκτός ωραρίου εργασίας. Η έναρξη των σεμιναρίων προβλέπεται για τον Ιανουάριο του 2015.

Αντικείμενα Κατάρτισης:

  • Πληροφορική (Word - Excel - Internet)
  • Marketing - Συγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων
  • Διαχείριση Παραπόνων
  • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - HACCP

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Οι συμμετέχοντες επιδοτούνται με €200 για ένα πρόγραμμα 40 ωρών.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  • Αίτηση Συμμετοχής
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για τα έτη 2013 και 2014 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθενείας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουνε και να αποστείλουνε την παραπάνω αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 31/12/2014 στο fax: 210 - 8847224 ή στο e-mail: imee@otenet.gr.

Τόπος Υλοποίησης:

Αθήνα: Σάμου & Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, (πλησίον Μετρό)

Για περισσότερες πληροφορίες η διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210-8259660 ή 210-8259662.