Μελέτη για την επιδότηση γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

Μελέτη για την επιδότηση γιατρών μέσω ΕΣΠΑ
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του Προέδρου του ΙΣΑ κ.

Γιώργου Πατούλη για την επιχορήγηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ των ιατρών και συγκεκριμένα των φορέων ΠΦΥ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ως αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των φορέων ΠΦΥ διεξήγε μελέτη σχετικά με τα έξοδα επάνδρωσης και διατήρησης φορέων ΠΦΥ, την οποία παρουσίασε και κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης ενημερώνοντας τον διεξοδικώς για την επιτακτική ανάγκη επιχορήγησης των ιατρείων, πολυϊατρείων και εργαστηρίων για τη παροχή των ποιοτικότερων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε επίσης ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και εξαιτίας του αποκλεισμού των νέων ιατρών από το δικαίωμα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ η επιδότηση των ιατρών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι αναγκαία και αδιαμφισβήτητη.

Ο Υφυπουργός δήλωσε ότι θα προωθήσει την υπαγωγή και των ιατρών στους άξονες του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ανέδειξε και το ζήτημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών αλλά και της προώθησης στη χώρα μας του ιατρικού τουρισμού.

Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης αλλά και για τη πιστοποίηση φορέων ιατρικού τουρισμού. Νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και με τον υπουργό ανάπτυξης κ Νικόλαο Δένδια για να δρομολογηθεί άμεσα το σοβαρότατο αυτό ζήτημα ενόψει και της κατάθεσης της σχετικής μελέτης ως αναγκαίας προδικασίας για την κατοχύρωση των σχετικών προγραμμάτων για τους ιατρούς μέλη του ΙΣΑ.