Παράταση στην εξόφληση δανείων μικρομεσαίων από το ΕΤΕΑΝ

Παράταση στην εξόφληση δανείων μικρομεσαίων από το ΕΤΕΑΝ
Παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης των δανείων από τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα του πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και νυν

ΕΤΕΑΝ, με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου ΠΕΚΑ για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Με την τροπολογία δίνεται παράταση της ημερομηνίας λήξης ομολόγων τα οποία θα βρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στις 10 Αυγούστου 2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 ευρώ), που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του τρόπου αντικατάστασης των ομολόγων, της τιμής αποτίμησης, της απόδοσης των δεδουλευμένων τόκων και της επιστροφής τους στο ελληνικό Δημόσιο.

Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και με τη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί, δημιουργούνται οι συνθήκες για την παράταση των δανείων που έχουν λάβει μικρομεσαίοι από το ΕΤΕΑΝ.

Στις προϋποθέσεις παράτασης υπάγονται όχι μόνο οφειλές από τα προγράμματα εγγυήσεων δανείων κεφαλαίων κίνησης (α’ και β’ φάση) που είχαν χορηγηθεί από το πρώην ΤΕΜΠΜΕ αλλά και οφειλές και εγγυήσεις από το σύνολο των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ και το ΕΤΕΑΝ.

Επίσης ορίζονται και ρυθμίσεις σχετικά με την κατάπτωση των εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ, ώστε οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν τα εγγυημένα από το ΕΤΕΑΝ δάνεια να λειτουργούν υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ