Πρόγραμμα συμβολαιακής και αειφόρου καλλιέργειας τομάτας από τη Unilever

Πρόγραμμα συμβολαιακής και αειφόρου καλλιέργειας τομάτας από τη Unilever
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έναρξη παραλαβής της νέας σοδειάς τομάτας στο εργοστάσιο Pummaro, στη Γαστούνη Ηλείας, όπου η

Unilever υλοποιεί πρόγραμμα καλλιέργειας τομάτας, το οποίο συνδυάζει και το συμβολαιακό και το αειφόρο μοντέλο γεωργίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα από το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας, η Unilever συμβάλλει στη στήριξη σταθερού εισοδήματος για τους καλλιεργητές, αγοράζοντας κάθε χρόνο όλη τη σοδειά τους, μέρος της οποίας απορροφάται στην εγχώρια παραγωγή των τοματικών προϊόντων Pummaro, ενώ περίπου το 50% της σοδειάς εξάγεται για τις ανάγκες παραγωγής των προϊόντων Knorr σε άλλες αγορές της Unilever στην Ευρώπη.

Χάρη στις αειφόρες και ορθές πρακτικές καλλιέργειας που μοιράζονται οι ειδικοί της Unilever με τους καλλιεργητές, στο πλαίσιο μιας καθημερινής συνεργασίας μέσα στο χωράφι, εξοικονομείται σημαντική ποσότητα νερού, καθώς έχουν εγκατασταθεί σταθμοί πρόβλεψης καιρικών συνθηκών, οπότε ανάλογα με την υγρασία γίνεται εξορθολογισμός στο πότισμα. Αποτέλεσμα αυτού είναι υψηλότερη ποιότητα τομάτας με χαμηλότερη υγρασία, γεγονός το οποίο εξοικονομεί ενέργεια και περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά το στάδιο της συμπύκνωσης στην παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσιο του Pummaro στη Γαστούνη.