Από την ΕΣΔΙ οι προσλήψεις και η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων

Από την ΕΣΔΙ οι προσλήψεις και η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2022 τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021». Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι προσλήψεις των δικαστικών υπαλλήλων γίνονται πλέον μέσω ΑΣΕΠ, αλλά μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), ενώ οι υπηρετούντες δικαστικοί υπάλληλοι θα επιμορφώνονται στη Σχολή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωσή του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το νομοσχέδιο προβλέπεται η επιλογή, η κατάρτιση και η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων ότι θα γίνεται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

«Α) Επιχειρείται η ταχύτερη στελέχωση των δικαστηρίων από δικαστικούς υπαλλήλους: Στην παρούσα φάση η αναλογία δικαστών/δικαστικών υπαλλήλων είναι 1/1, ενώ το επιθυμητό με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ) και τη διεθνή εμπειρία είναι 1/3. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η αναλογία, θα πρέπει η διαδικασία πρόσληψης των δικαστικών υπαλλήλων να είναι ευέλικτη (απαλλαγμένη από τις διαδικαστικές αγκυλώσεις του ΑΣΕΠ) και να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε προκηρυσσόμενης θέσης δικαστικού υπαλλήλου, κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από έναν εξειδικευμένο φορέα, όπως η ΕΣΔΙ,

και

Β) Καθιερώνεται η εισαγωγική εκπαίδευση και δια βίου επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων: Σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα χωρίς καμία απολύτως εκπαίδευση, η δε επιμόρφωσή τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη και δεν αφορά τα ειδικά καθήκοντα τους και την διαχείριση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων των δικαστηρίων. Υπάρχει, συνεπώς, άμεση ανάγκη για ουσιαστική και εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά καθήκοντά τους. Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΣΔΙ θα παρέχει την αρχική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των μελλοντικών δικαστικών υπαλλήλων καθώς και τη διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ