ΝΔ: Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για άρθρα του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά»

ΝΔ: Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για άρθρα του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά»

Ποια άρθρα αφορά το αίτημα που υπέβαλε η ΝΔ

 

Αίτημα για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας σε σειρά άρθρων του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά», υποβλήθηκε πριν από λίγο από την ΝΔ.

Το αίτημα αφορά στα εξής άρθρα:

Στο άρθρο 15 «Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασμού, για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών»

Στο άρθρο 17 «Ψηφιακό Ατομικό Δελτίο Δράσης»

Στο άρθρο 19 «Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία»

Στο άρθρο 20 «Υποχρεώσεις ΔΥΠΑ προς αναζητούντες εργασία»

Στο άρθρο 22 «Συνέπειες σε παράβαση υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία»

Στο άρθρο 23 «Κυρώσεις περίπτωση αναληθών δηλώσεων για εγγραφή ή παραμονή στο Ψηψιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης»

Στο άρθρο 25 «Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας»

Στο άρθρο 35 «Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων»

Στο άρθρο 36 «Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»

Στο άρθρο 38 «Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»

Στο άρθρο 48 «Δράση «δημιουργία χώρων φύλαξης εντός των επιχειρήσεων»»

Στο άρθρο 49 «Δικαιούχοι και ωφελούμενοι Δράσης «Δημιουργία χώρων ψύλαξης βρεφών επιχειρήσεων» Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης».

Στο άρθρο 50 «Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσης «δημιουργία χώρων φύλαξης, εντός των επιχειρήσεων»

Στο άρθρο 51 «Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας»

Στο άρθρο 55 «Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας -Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 ν. 4837/2021»

Στην τροπολογία για τις fast track συντάξεις και τις συντάξεις «εμπιστοσύνης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ