Στη Βουλή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Η περιγραφή των Δράσεων

Στη Βουλή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Η περιγραφή των Δράσεων

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης ζήτησε τη σύγκληση, σε κοινή συνεδρίαση, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης απέστειλε σήμερα προς τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα την παρουσίαση με αναλυτική περιγραφή δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», και ζήτησε τη σύγκληση, σε κοινή συνεδρίαση, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους, πριν το Σχέδιο υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εστάλησαν, περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ άλλων τις εξής ενότητες:

- Μακροοικονομικά αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

- Συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα

- Συσχέτιση με τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

- Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες, η προώθηση των οποίων αποτελεί διακριτό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

- Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

- Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους

- Προϋποθέσεις και μηχανισμός εφαρμογής

- Στήριξη των επενδύσεων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης

- Αποτελέσματα διαβούλευσης

- Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ