Ερώτηση για την αναδρομική αύξηση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Ερώτηση για την αναδρομική αύξηση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει ότι η αναδρομική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, επέφερε νέες μειώσεις

Την αναδρομική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και τη μηνιαία πάγια κράτηση των συντάξιμων αποδοχών υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, επισημαίνει σε ερώτησή του που κατέθεσε στους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, ο βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος

Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει ότι η αναδρομική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, επέφερε νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία επανειλημμένως έχουν πληγεί μισθολογικά και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Ο κ. Κατσαφάδος τονίζει ακόμη ότι, από την εγκύκλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, η αναδρομική αύξηση των κρατήσεων ισχύει και για τους δημοσίους στρατιωτικούς υπαλλήλους (αστυνομικούς και πυροσβέστες), "χωρίς όμως να γίνεται καμία αναφορά για τη μη μείωση της βάσης υπολογισμού και συνεπώς των επιπλέον επιβαρύνσεων που θα υποστεί η εν λόγω κατηγορία των δημοσίων λειτουργών."

Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου

"Με τη ψήφιση του Ν.4488/2017 και την έκδοση της από 03-10-2017 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), θεσμοθετήθηκε η αναδρομική (από 01-01-2017) αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και ειδικότερα η μηνιαία πάγια κράτηση των συντάξιμων αποδοχών υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και για τα ειδικά μισθολόγια (Ν.4472/2017), από 4% σε 4,5%.

Αποτέλεσμα της παραπάνω ρύθμισης είναι, να υποστούν νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί μισθολογικά επανειλημμένα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην από υπ’ αριθμόν 060/4.10.2017 ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, στην αιτιολογική έκθεση, ενώ αναφέρεται ότι δε θα υπάρχουν περαιτέρω επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους από την προωθούμενη ρύθμιση, λόγω της μειωμένης βάσης υπολογισμού, (αφού καταργείται η κράτηση των άρθρων 2 και 6 του Ν.3513/2006 από 01-01-2017), διαπιστώνεται, από την παραπάνω εγκύκλιο, ότι η εν λόγω αύξηση ισχύει και για τους δημοσίους στρατιωτικούς υπαλλήλους (Αστυνομικούς & Πυροσβέστες), χωρίς όμως να γίνεται καμία αναφορά για τη μη μείωση της βάσης υπολογισμού και συνεπώς των επιπλέον επιβαρύνσεων που θα υποστεί η εν λόγω κατηγορία των δημοσίων λειτουργών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Με ποια κριτήρια έγινε η ως άνω αύξηση στις κρατήσεις σε ένα πληθυσμό εργαζομένων, χωρίς κανένα αντιστάθμισμα, όπως σε λοιπές περιπτώσεις εργαζομένων πολιτικών υπαλλήλων στο δημόσιο;
2. Γνώριζε η αρμόδια Υπουργός ότι το αντιστάθμισμα δεν αφορά τους στρατιωτικούς υπαλλήλους του δημοσίου και αν ναι, γιατί δεν αποτύπωσε την αληθινή εικόνα στη σχετική αιτιολογική έκθεση;
3. Τι προτίθεστε να πράξετε για την εν λόγω κατηγορία υπαλλήλων, ώστε να αντισταθμίσετε τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες διατάξεις;
4. Εκπονήθηκαν οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες και ποια τα πορίσματα αυτών;

Πειραιάς 13 Οκτωβρίου 2017
Ο ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων