Μαξίμου: Το ΣτΕ επανειλημμένως ακύρωσε πρόστιμα που επέβαλε το ΕΣΡ

Μαξίμου: Το ΣτΕ επανειλημμένως ακύρωσε πρόστιμα που επέβαλε το ΕΣΡ
Παράνομη χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την προηγούμενη σύνθεση του ΕΣΡ, βασιζόμενες σε «ξεκάθαρες τοποθετήσεις» του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες απαριθμούν.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η υπ’ αριθμ. 234-669/25-9-2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από ερώτηση του υπουργού Επικρατείας, είναι σαφής: Η αντικατάσταση των μελών του ΕΣΡ «πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 16-10-2015, οπότε εκπνέει η ταχθείσα για την διενέργειά της εξάμηνη προθεσμία, η οποία, ως προαναφέρθηκε, άρχισε την 15-4-2015. Σε περίπτωση απράκτου αυτής της προθεσμίας το ΕΣΡ δεν θα έχει νόμιμη συγκρότηση».

Ειδικά για την περίπτωση του ΕΣΡ, υπενθυμίζουν ότι «η ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει (με την υπ’ αριθμ. 3515/2013 απόφασή της) ότι μετά την πάροδο εύλογου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής». Συγκεκριμένα, συμπληρώνουν, έκρινε ανίσχυρη τη ρύθμιση που επιτρέπει την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ για μια ακόμη τετραετία.

Το Μαξίμου αναφέρει επίσης ότι «επανειλημμένως το ΣτΕ ακύρωσε πρόστιμα που επέβαλε το ΕΣΡ σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ακριβώς λόγω της μη νόμιμης σύνθεσής του».

Με βάση τα παραπάνω οι κυβερνητικές πηγές διερωτούνται: «Υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία ότι, σε περίπτωση που προχωρούσε η αδειοδότηση με την προηγούμενη, παράνομη σύνθεση του ΕΣΡ, οι άδειες θα ήταν αδύνατο να σταθούν έστω και μία μέρα στα δικαστήρια;»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ