Φόρος και στις συναλλαγές μέσω Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Φόρος και στις συναλλαγές μέσω Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της παράνομης ενοικίασης καταλυμάτων, αναμένοντας την τελική έγκριση από τους θεσμούς σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.

Με το σχέδιο νόμου θα μπει φραγή στο φαινόμενο εκμίσθωσης παράνομων κατοικιών -που κατ’ εκτίμηση των τουριστικών φορέων οδηγεί σε απώλειες τα ταμεία του δημοσίου στα 270 εκατ. ευρώ και δημιουργεί συνθήκες πρωτοφανούς αθέμιτου ανταγωνισμού με τα νόμιμα λειτουργούνται καταλύματα- και συντελείται κυρίως μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (τύπου Airbnb, Νovasol κ.λ.π.) βάζουν τα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με τη νομική ρύθμιση για το sharing economy ως τέτοιο ακίνητο νοείται :

α) το διαμέρισμα ή τμήμα αυτού

β) η μονοκατοικία ή τμήμα αυτής εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου, στο οποίο θα δηλωθούν όλες οι προς ενοικίαση κατοικίες, ενώ έχουν γίνει συζητήσεις με όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν αποδεχθεί να παραδίδουν ένα ποσοστό των κρατήσεων στις αρχές, οι οποίες στη συνέχεια θα προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.Στη φάση αυτή υπάρχει επεξεργασία για το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται στους παράνομους, με διάφορες προτάσεις να έχουν «πέσει στο τραπέζι», που ξεκινούν από 20.000. Όπως αναφέρει το υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου νομοθέτημα φόρος βραχυχρόνιας διαμονής θα επιβληθεί επί των τουριστικών μισθώσεων σε μη αδειοδοτημένα καταλύματα. Υπολογίζεται έως εξής : Έως 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση (3% επί του συνολικού ποσού), άνω των 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση (6% επί του συνολικού ποσού). Οι προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου, έχουν ως εξής:

• O εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

• Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση περισσοτέρων των 4 ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

• Το μίσθιο πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 9 τ.μ. και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

• Το ακίνητο πρέπει να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει «διατηρηθεί» σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

• Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά έτος.

• Τα ακίνητα πρέπει να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι νόμιμες μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με ειδικό σήμα λειτουργίας. Ο φόρος βραχυχρόνιας διαμονής θα επιβληθεί στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις των ακινήτων ανά διανυκτέρευση, ως ποσοστό επί της αξίας αυτής.Αυτήν την περίοδο τα υπουργεία Τουρισμού και Οικονομικών βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του ποσοστού αλλά και για πιθανές μικρές αλλαγές που θα γίνουν επί του προσχεδίου. Ο φόρος θα παρακρατείται κατά τη συναλλαγή, ηλεκτρονική ή μη, από τα φυσικά πρόσωπα και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και θα αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο και όχι αργότερα από την 16η ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Τέλος, εάν κατά τη διάρκεια του έτους η μίσθωση ενός ακινήτου υπερβαίνει τις 90 ημέρες, ο παρακρατηθείς φόρος θα αποδίδεται σε κάθε περίπτωση, ενώ ο φόρος που αποδόθηκε δεν θα επιστρέφεται και δεν θα συμψηφίζεται.

πηγή: enikonomia.gr