Επί τάπητος το αναπτυξιακό σχέδιο- Οι βασικοί άξονες

Επί τάπητος το αναπτυξιακό σχέδιο- Οι βασικοί άξονες
Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε χθες υπό τον Γιάννη Δραγασάκη.

Όπως αναφέρεται ήδη βαίνουν προς το στάδιο της ολοκλήρωσης η σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, η νομοθέτηση και η εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού νόμου και η ίδρυση του Αναπτυξιακού Ταμείου.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε, έπειτα από σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη, το πλαίσιο εκπόνησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας η οποία θα κατατεθεί στους Θεσμούς αμέσως μετά το Πάσχα.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο που υιοθετήθηκε αποτελείται από τρία βασικά σημεία:

* Το πρώτο αποτυπώνει το εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο στη βάση των οποίων εντάσσεται ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός.

* Το δεύτερο θέτει έξι βασικούς στόχους για την ανάπτυξη:

• αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας,

• εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης,

• αύξηση της απασχόλησης,

• διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,

• βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση εξαγωγών και επενδύσεων,

• αξιοποίηση πηγών και εργαλείων χρηματοδότησης.

* Το τρίτο περιλαμβάνει προτάσεις σχεδιασμού για επτά επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:

• πρωτογενής τομέας,

• μεταποίηση,

• κατασκευές και διαχείριση ακίνητης περιουσίας,

• ενέργεια, εξοικονόμηση και δίκτυα

• τουρισμός,

• ναυτιλία, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,

• πληροφορική και τηλεπικοινωνίες.

Τέλος το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π ενέκρινε την εισήγηση της Υφυπουργού, αρμόδιας για θέματα βιομηχανίας, Θεοδώρας Τζάκρη για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης που υλοποιεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως προς τις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ