Συγχωνεύονται δύο ημερήσιες εφημερίδες –Ποιες και γιατί

Συγχωνεύονται δύο ημερήσιες εφημερίδες –Ποιες και γιατί
Σε συγχώνευση προχωρούν δύο ημερήσιες εφημερίδες όπως προκύπτει από τη σχετική καταχώρηση που έκανε η εισηγμένη ιδιοκτήτρια των δύο τίτλων στο ΓΕΜΗ. Ποιες είναι οι δύο εφημερίδες;


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταχωρίστηκε στις 23.12.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών «Εκδόσεις Έθνος Ανώνυμη Εταιρεία» και «Ημερησία Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, όπως ανακοίνωσε η Πήγασος.

Ειδικότερα, η «Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία» γνωστοποίησε ότι, δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 272034/23.12.2015 ανακοίνωσης του ΒΕΑ και της με αριθμ. πρωτ. 111354/23.12.2015 ανακοίνωσης του ΕΒΕΑ, καταχωρήθηκε, στις 23.12.2015, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με κωδικούς αριθμούς καταχώρισης (ΚΑΚ) 488255 & 489685, αντιστοίχως, η με αριθμ. πρωτ. 30213/22.12.2015 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών της ανωνύμων εταιριών: α) «Εκδόσεις Έθνος Ανώνυμη Εταιρεία» και β) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρία», με διακριτικό τίτλο «Οργανισμός Εκδόσεων «Η», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν.

Παράλληλα, σε διαφορετική ανακοίνωση, η «Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία» γνωστοποίησε ότι η μέτοχος, Μαρία Γ. Μπόμπολα, την 21η Δεκεμβρίου 2015, προέβη σε αγορά 912.226 μετοχών της εταιρείας, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε, την 23η Δεκεμβρίου, στην εταιρεία.

Συνεπεία της ως άνω συναλλαγής, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω μετόχου στην εταιρία σημείωσε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και, ειδικότερα, οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου μεταβλήθηκαν από 5.004.494, ήτοι ποσοστό 26,69% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σε 5.916.720, ήτοι ποσοστό 31,56% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ