Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για την αυτοτελή υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για την αυτοτελή υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ
Με στόχο τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ΟΤΑ, που "παραμένει αναγκαίος για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της", το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, σχέδιο νόμου με τίτλο "Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ- Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης".

Το σχέδιο νόμου, που υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών Νίκος Βούτσης και Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπει την ίδρυση στην κάθε έδρα περιφέρειας Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας, η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών.

Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας (ΑΥΕ) - ΟΤΑ, συστήνεται η θέση του ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο αιρετών οργάνων.

Κάθε ΑΥΕ-ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και διαρθρώνεται ως εξής:

α. Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας,

β. Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ με (α) Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, (β) Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, (γ) Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων,

γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Επίσης, προβλέπονται πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες, και συστήνεται Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ.

Τέλος, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, προβλέπεται η παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς και η δημιουργία Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ