Ποιες αρμοδιότητες χάνουν Μάρδας - Βαλαβάνη με απόφαση Τσίπρα

Ποιες αρμοδιότητες χάνουν Μάρδας - Βαλαβάνη με απόφαση Τσίπρα
Με απόφαση του πρωθυπουργού που τέθηκε από σήμερα σε ισχύ, διαγράφονται αρμοδιότητες τόσο από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τις δαπάνες Δημήτρη Μάρδα όσο και από την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη που έχει την αρμοδιότητα των δημοσίων εσόδων.

Όπως προκύπτει από την απόφαση τυου πρωθυπουργού:

Η Νάντια Βαλαβάνη δεν θα έχει από εδώ και στο εξής την αρμοδιότητα για τα «ερωτήματα και τις αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη υπαλλήλων των ακόλουθων υπηρεσιών μονάδων:

· Την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών

· Την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

· Την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

· Την Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

· Του Αυτοτελούς τμήματος Στρατηγικής Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

· Της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων

· Της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

· Του Βαρβάκειου Ιδρύματος

· Του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλησης και Αλκοολούχων ποτών

· Της Ελληνικό ΑΕ

· Της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίων

· Του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.


Επίσης, η απόφαση του πρωθυπουργού προβλέπει ότι διαγράφεται πρόβλεψη που σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις που αφορούν Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών τμημάτων λαμβάνονται αφού πρώτα ενημερωθεί ο υπουργός Οικονομικών.

Για τον Δημήτρη Μάρδα, ισχύουν τα ίδια. Δηλαδή, δεν ανήκουν πλέον στις αρμοδιότητές του τα «ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη υπαλλήλων των υπηρεσιακών μονάδων στους ακόλουθους φορείς:

1. Της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

2. Από τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

3. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων:

α) Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,

β) Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.,

γ) Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου,

δ) Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικών Αλυκών,

ε) Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,

στ) Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων,

ζ) της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Παγίων,

η) της EMC Ελλάς Α.Ε.,

θ) της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων,

ι) της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. ΛΑΡΚΟ,

ια) της Εταιρείας Εκκαθάρισης Α.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ