Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογία αδήλωτων εισοδημάτων

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογία αδήλωτων εισοδημάτων
Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες το σχέδιο νόμου για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί και βρίσκονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η οποια ολοκληρώθηκε.

Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη επεξεργαστεί τα σχόλια των φορέων και των πολιτών.Στα περισσότερα σχόλια τονίζεται η ανάγκη να μειωθεί το ποσοστό φορολόγησης των αδήλωτων εισοδημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και αυτό διότι προϋπόθεση για την αμνήστευση των «μαύρων» εισοδημάτων είναι η καταβολή φόρου 15% για τα κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό και 30% για τα κεφάλαια που είναι κατατεθειμένα σε εγχώριες τράπεζες. Οι περισσότερες σχολιαστές ζητούν τα δύο ποσοστά να εξομοιωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η αιτιολογική έκθεση προβλέπει ότι όσοι είχαν κεφάλαια σε καταθέσεις ή επενδύσεις στο εξωτερικό μπορούν να τα νομιμοποιήσουν καταβάλλοντας εφάπαξ φόρο 15% επί του ποσού. Το ποσό που νομιμοποιείται απαλλάσσεται από το «πόθεν έσχες» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων.

Με την καταβολή του φόρου, θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του καταθέτη, ο οποίος θα λαμβάνει σχετικό πιστοποιητικό. Όσοι αποφασίσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό δεν χρειάζεται να επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους.

Επίσης, οι φορολογούμενοι με προσαύξηση περιουσίας κινητής ή ακίνητης και αδήλωτα εισοδήματα στο εσωτερικό της χώρας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολογία εισοδήματος ή κεφαλαίου για φορολογικές χρήσεις έως και το 2014, δηλώνοντας εισοδήματα τα οποία είχαν αποκρύψει και καταβάλλοντας φόρο 30% επί του ποσού που δηλώνουν, χωρίς την επιβολή προστίμου ή πρόσθετου φόρου.

Η ίδια δυνατότητα ισχύει και για όσους φορολογούμενους έχουν ξεκινήσει έλεγχοι «προσαύξησης περιουσίας» με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και ο έλεγχος αυτός δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχει εκδοθεί οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου.

Ο έλεγχος, σε αυτές τις περιπτώσεις, συνεχίζεται και στην περίπτωση που προκύψει περαιτέρω αδήλωτο εισόδημα, πέραν αυτού που οικειοθελώς αποκαλύπτεται, προβλέπεται φορολόγηση με συντελεστές 26% - 33% συναθροιζόμενη με τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν από τον έλεγχο προκύψει περαιτέρω αδήλωτο εισόδημα, τότε αυτό θα φορολογείται με συντελεστή 26% σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% εάν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ