Πώς θα λειτουργούν τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

Πώς θα λειτουργούν τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης
Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, ενόψει εγκατάστασης των νέων περιφερειακών αρχών δίνει με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών,

ενώ σημειώνεται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοικείται τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και από τον πρόεδρό του, που ex officio είναι ο Περιφερειάρχης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ως μονομελές όργανο της διοίκησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ο περιφερειάρχης μπορεί αμέσως μετά την εγκατάστασή του και την ανάληψη των καθηκόντων του και ανεξάρτητα από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ του Ταμείου, να ασκεί τις αρμοδιότητες που ευθέως και αποκλειστικά απονέμονται προς άσκηση στο πρόσωπό του, ως προέδρου του νομικού προσώπου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ