Τέλος το κρατικό χρήμα στις ΝΠΙΔ αν δεν απογραφούν ως τις 15 Ιουλίου

Τέλος το κρατικό χρήμα στις ΝΠΙΔ αν δεν απογραφούν ως τις 15 Ιουλίου
Με αναστολή της επιχορήγησης ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό προειδοποιεί το υπουργείο Διοικητικής

Μεταρρύθμισης τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) αν δεν απογράφουν μέχρι τις 15 Ιουλίου, προκείμενου να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Παράλληλα, σε περίπτωση μη απογραφής, θα υπάρξει και αναστολή της μισθοδοσίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία έχει ήδη εκπνεύσει από τις 30 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ