Προέδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας η Ρόδη Κράτσα

Προέδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας η Ρόδη Κράτσα
Τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», αναλαμβάνει η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας

Δημοκρατίας κα Ρόδη Κράτσα, με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά.