ΕΕ: Αίτημα της Ελλάδας στην Κομισιόν για τροποποίηση του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΕΕ: Αίτημα της Ελλάδας στην Κομισιόν για τροποποίηση του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ζητά προσθήκη κεφαλαίου στο πρόγραμμα REPowerEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα υπέβαλε σήμερα αίτημα για την αναθεώρηση των έργων τού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο επιθυμεί επίσης να προσθέσει ένα κεφάλαιο στο νέο πρόγραμμα REPowerEU για έργα που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το κεφάλαιο REPowerEU περιλαμβάνει μέτρα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται, για παράδειγμα, με ενεργειακές ανακαινίσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, και με την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με μέτρα για την προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και μεταρρυθμίσεις που προωθούν τη μετάβαση προς ένα έξυπνο δίκτυο και την κοινή χρήση ενέργειας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το αίτημα της Ελλάδας να τροποποιήσει το σχέδιό της βασίζεται στο αίτημά της να λάβει επιπλέον δάνεια 5 δισ. ευρώ. Τα πρόσθετα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα για το τμήμα δανείων του υφιστάμενου μέτρου δανειακής διευκόλυνσης, το οποίο στοχεύει στη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία. Οι εταιρείες θα μπορούν να επωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω δανείων με χαμηλότερο κόστος.

Το αίτημα της Ελλάδας να τροποποιήσει το σχέδιό της βασίζεται επίσης στην ανάγκη συνυπολογισμού της αλλαγής των συνθηκών της αγοράς, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου από την Ελλάδα προβλέπει την τροποποίηση πολλών μέτρων από το αρχικό σχέδιο και την προσθήκη νέων μέτρων, όπως η επιθεώρηση σεισμικής αντίστασης κρίσιμων δημόσιων υποδομών, καθώς και μεταρρυθμίσεις στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, του Ελληνικού Κτηματολογίου, της φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Επιπλέον, η Ελλάδα ζήτησε να μεταφέρει μέρος του μεριδίου της στο αποθεματικό προσαρμογής του Brexit, ύψους 25,6 εκατομμυρίων ευρώ, στο σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μαζί με τις επιχορηγήσεις της Ελλάδας REPowerEU (769,22 εκατ. ευρώ) και την πρόσθετη στήριξη δανείων 5 δισ. ευρώ που ζητήθηκε, το υποβληθέν τροποποιημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ανέρχεται συνολικά σε επιχορηγήσεις, ύψους 18,22 δισ. ευρώ και σε δάνεια, ύψους 17,73 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή έχει τώρα έως και δύο μήνες για να αξιολογήσει εάν το τροποποιημένο σχέδιο πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης του κανονισμού RRF (Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Εάν η αξιολόγηση της Επιτροπής είναι θετική, θα υποβάλει πρόταση για μια τροποποιημένη εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που θα αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο ελληνικό σχέδιο. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους έως και τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνουν την αξιολόγηση της Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ