Ομάδα 12: Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Ομάδα 12:
12ΑΛΛΑ AΓAΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ
121ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
1211ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12111ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
12112ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
12113ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
1212ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12121ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
1213ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ATOMΙΚΗΣ ΦPONTΙΔΑΣ
12131ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)
12132ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
123ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
1231ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ
12311ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
12312ΡΟΛΟΓΙΑ
1232ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
12321ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
12322ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
12329ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
124ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
12401ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
12402ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
12403ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
125ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
1252ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1253ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
12532ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
1254ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
12541ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
12542ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
126ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1262ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12621ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
12622ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
127ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12701ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
12702ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12703ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ
12704ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ