Ομάδα 4 :Στέγαση εξαιρουμένων των ενοικίων

Ομάδα 4 :
04ΣΤΕΓΑΣΗ
041ENOIKIA
0411ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
043ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
0431ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
0432ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
04321ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
04322ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
04324ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
044ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
0441ΥΔΡΕΥΣΗ
0442ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
0443ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
0444ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
04441ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
045ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
0451ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
0452ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
04521ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
04522ΥΓPAEPIO
0453ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
0454ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
04549ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ