Οι φόροι ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΗ

22% έως 20.000 ευρώ
29% από 20.000 έως 30.000
37% από 30.000 έως 40.000
45% άνω των 40.000 ευρώ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΗ
29% ανεξαρτήτως ύψους κερδών

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΣ
20.000 ευρώ 4.400 ευρώ 20.000 ευρώ 5.800 ευρώ
30.000 ευρώ 7.300 ευρώ 30.000 ευρώ 8.700 ευρώ
40.000 ευρώ 11.000 ευρώ 40.000 ευρώ 11.600 ευρώ
50.000 ευρώ 15.500 ευρώ 50.000 ευρώ 14.500 ευρώ
60.000 ευρώ 20.000 ευρώ 60.000 ευρώ 17.400 ευρώ
100.000 ευρώ 38.000 ευρώ 100.000 ευρώ 29.000 ευρώ