Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα

Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα

(σε δισ. ευρώ)

ΔανειστήςΧρέος
EFSF131
Κράτη- μέλη Ευρωζώνης53
Ιδιώτες36
ESM25
EKT20
Έντοκα Γραμμάτια15
ΔΝΤ14

Η "φωτογραφία" του Χρέους

(σε εκατ. ευρώ)

Εκδόσεις ομολόγων εσωτερικού57112
Εκδόσεις ομολόγων εξωτερικού2594
Τιτλοποιήσεις εξωτερικού112
Έντοκα Γραμμάτια14880
Δάνεια Τράπεζας της Ελλάδας3792
Λοιπά δάνεια εσωτερικού109
Ειδικά και διακρατικά δάνεια7422
Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης220431
Λοιπά δάνεια εξωτερικού4878
Repos10000