Οι πληρωμές για τόκους (σωρευτικά σε εκατ. ευρώ)

Αναλυτικά:
Ιανουάριος110
Φεβρουάριος1570
Μάρτιος750
Απρίλιος420
Μάιος210
Ιούνιος400
Ιούλιος900
Αύγουστος500
Σεπτέμβριος70
Οκτώβριος360
Νοέμβριος335
Δεκέμβριος305
Σύνολο5930