Οι εισπράξεις ταμείων από εισφορές και οι εργοδοτικές εισφορές

Δείτε τους σχετικούς πίνακες παρακάτω:


Οι εισπράξεις των ταμείων από εισφορές ανά μήνα

Μηνιαία στοιχεία Σύνολο εργαζόμενων εργοδοτών Σύνολο εργαζόμενων εργοδοτών Σύνολο εργαζόμενων εργοδοτών

Ιανουάριος 1.716 566 872 1.733 529 929 1.414 502 799

Φεβρουάριος 1.573 739 923 1.510 591 802 1.437 631 710

Μάρτιος 1.336 577 753 1.480 599 899 1.517 558 848

Απρίλιος 1.387 614 876 1.380 588 734 1.189 489 633

Μάιος 1.593 574 880 1.637 538 890 1.509 500 764

Ιούνιος 1.740 784 847 1.538 584 923 1.323 538 736

Ιούλιος 1.630 692 981 1.688 593 978 1.919 691 962

Αύγουστος 1.491 695 841 1.389 608 711 1.376 587 711

Σεπτέμβριος 1.671 606 895 1.507 611 953

Οκτώβριος 1.446 658 874 1.332 619 724

Νοέμβριος 1.637 680 859 1.523 576 863

Δεκέμβριος 1.607 784 979 1.592 655 876

ΣΥΝΟΛΟ 18.827 7.971 10.579 18.308 7.092 10.282 11.684 4.497 6.162

Εργοδοτικές εισφορές (συντελεστής υπολογισμού το 2014)

Αυστρία 21,63%

Βέλγιο 34,79%

Καναδάς 2,63-7,58%

Τσεχία 9%-25%

Δανία ---

Φινλανδία 23,60%

Γαλλία 23,33-41,86%

Γερμανία 10,95-19,58%

Ελλάδα 26,01%

Ουγγαρία 28,50%

Ισλανδία 7,79%

Ιρλανδία 8,5%-10,75%

Ιταλία 32,08%

Ιαπωνία 0,98-14,6%

Λουξεμβούργο 12,25%

Ολλανδία 9,16-11,31%

Νορβηγία 13,00%

Πολωνία 4,17-16,78%

Πορτογαλία 23,75%

Ισπανία 29,90%

Σλοβενία 16,10%

Σουηδία 31,42%

Τουρκία 17,50%

Ηνωμένο Βασίλειο 13,80%

ΗΠΑ 1,45-13,65%

Ελβετία 5,15-6,25%

ΠΗΓΗ: ΟΟΣΑ