Οι πληρωμές του ελληνικού χρέους και τα πλεονάσματα άλλων χωρών

Οι πληρωμές του χρέους   Έτος Χρεολύσια Τόκοι 2016 7,08 6,03 2017 7,48 6,41 2018 4,67 6,59 2019 9,95 6,62 2020 7,02 6,36 2021 7,17 10,96 2022 8,87 24,49 2023 11,19 17,55 2024 10,86 13,64 2025 8,8 9,03 2026 8,57 8,64 2027 8,45 8,22 2028 8,06 7,78 2029 7,31 7,29 2030 7,33 6,85 Πηγή: ΟΔΔΗΧ   Τα πλεονάσματα των... άλλων   2016 2017 2018 2019 Αυστρία 1,3 1,5 1,6 1,7 Βέλγιο 1,1 1,6 2,2 2,8 Κύπρος 1,7 2,5 4 4 Φινλανδία -1,2 -0,7 -0,6 -0,4 Γαλλία -1,7 -0,9 0 1 Γερμανία 1,6 1,7 1,8 1,6 Ιρλανδία 2,3 3,3 4,3 4,4 Ιταλία 4,2 4,5 4,9 5 Λετονία 0 -0,2 0,4 0,7 Λουξεμβούργο -1,3 -1,6 -1,6 -1,8 Μάλτα 1,3 1,3 1,3 1,3 Ολλανδία -0,9 -0,6 -0,2 0,1 Πορτογαλία 2,1 2,5 2,7 3 Σλοβακία 0,3 0,9 0,9 0,9 Σλοβενία 0,3 0,6 0,9 1,1 Ισπανία -0,7 0,2 0,9 1,3 Εσθονία -0,1 0,3 0,5 0,6   Πηγή: ΔΝΤ