Πίνακες Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής (καμπινάτα) Μέτρα                 Τεκμήριο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 13% 5 4.000  520 6 6.000  780 7 9.000  1.170 8 12.000 1.560 9 15.000  1.950 10 22.500  2.925 11 30.000 3.900 12 37.500  4.875 13 52.500  6.825 14 67.500  8.775 15 82.500  10.725 16 105.000  13.650 17 127.500  16.575 18 150.000  19.500 19 180.000  23.400 20 210.000  27.300 21 240.000  31.200 22 270.000  35.100 23 320.000  41.600 24 370.000  48.100   Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής (ανοικτού τύπου) Μέτρα  Τεκμήριο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 13% 5 4.000 520 6 6.000 780 7 8.000 1.040 8 10.000 1.300 9 12.000 1.560 10 14.000 1.820 11 16.000 2.080 12 18.000 2.340 *Για σκάφη ανοικτού τύπου πάνω από 12 μέτρα το τεκμήριο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.