Παράδειγμα

Δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί:

Σήμερα: Εργαζόμενος με μικτές ετήσιες αποδοχές 50.000 ευρώ κοστίζει στην επιχείρησή του 62.500 ευρώ. Στην τσέπη του μπαίνουν καθαρά 30.613,5 ευρώ ή 2.180 ευρώ το μήνα, μετά τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης

Με τους νέους συντελεστές: Ο ίδιος εργαζόμενος, θα κοστίζει στην επιχείρησή του 63.750 ευρώ και θα εισπράττει 29.990 ευρώ ή 2.142 ευρώ το μήνα
Ετήσιο κόστος για τον εργαζόμενο: 1873 ευρώ επιμεριζόμενο ως εξής

1. 1250 ευρώ για τον εργοδότη

2. 623, 5 ευρώ για τον εργαζόμενο

Ο φορολογούμενος, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών που θα επιφέρουν μείωση του φόρου εισοδήματος θα πληρώσει:
8500 ευρώ σε εισφορές αντί για 7.750 μέχρι σήμερα

Το φορολογητέο εισόδημα μειώνεται σε 41.500 ευρώ αντί για 42.250 και ο φόρος φυσικών προσώπων ανέρχεται σε 10.680 ευρώ. Για την εισφορά αλληλεγγύης ο φορολογούμενος θα αποδώσει 830 ευρώ

Από το παράδειγμα προκύπτει ότι το Δημόσιο για κάθε εργαζόμενο με αποδοχές 50.000 βάζει στα ταμεία του 25.260 ευρώ ή ποσοστό 50,5% επί των αποδοχών του.