Οι ημερομηνίες που “καίνε”

Οι κρίσιμες ημερομηνίες:

22/6: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής

25- 26/6: Σύνοδος Κορυφής

26- 30/6: 2 δισ ευρώ για μισθούς- συντάξεις

30/6: 1,566 δισ ευρώ στο ΔΝΤ

10/7: 2 δισ ευρώ έντοκα γραμμάτια

13/7: 458 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ

17/7: 1 δισ ευρώ έντοκα γραμμάτια

20/7: 2,096 δισ ευρώ στην ΕΚΤ

20/7: 1,360 δισ ευρώ στην ΕΚΤ (ομόλογα εθνικών Κεντρικών τραπεζών)

20/7: 25 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

7/8: 1 δισ ευρώ έντοκα γραμμάτια

14/8: 1,4 δισ ευρώ έντοκα γραμμάτια

20/8: 3,020 δισ ευρώ στην ΕΚΤ

20/8: 168 εκατ. ευρώ στην ΕΚΤ (ομόλογα εθνικών Κεντρικών τραπεζών)