Το ρεκτιφιέ στα τεκμήρια

Σε τετραπλό ρεκτιφιέ των τεκμηρίων με στόχο να προστατευτούν οι ασθενέστεροι από υπερβολική φορολόγηση προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.
  • Έχοντες πολύ χαμηλό εισόδημα κάτω από 6000 ευρώ και τεκμήρια κάτω από 9500 ευρώ, θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και όχι με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Η διάταξη προστατεύει τους «μπλοκάκηδες» με χαμηλές αποδοχές και ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία στην κατοχή τους.
  • Με βάση την κλίμακα των μισθωτών –που σημαίνει ότι θα κάνουν χρήση της έκπτωσης φόρου των 2100 ευρώ η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο 9500 ευρώ- θα φορολογούνται και όσοι πέφτουν μεν στα τεκμήρια αλλά έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από τόκους, μερίσματα, ενοίκια ή και υπεραξίες από αγορές και πωλήσεις μετοχών.
  • Για τους αγρότες δεν θα υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
  • Δεν θα υπολογίζονται τα τεκμήρια για τους κατοίκους εξωτερικού

Σημαντική, επίσης, είναι η διάταξη που μηδενίζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην ελληνική βιομηχανία.