Καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης (% επί των προσυνταξιοδοτικών αποδοχών)

Χώρες Ποσοστό Αυστρία 90,2 Βέλγιο 62,1 Βουλγαρία 107,5 Κύπρος 74,5 Τσεχία 63,8 Δανία 77,4 Εσθονία 62,3 Φινλανδία 62,8 Γαλλία 71,4 Γερμανία 57 Ελλάδα 70,5 Ουγγαρία 95,1 Ισλανδία 75,1 Ιρλανδία 44,7 Ιταλία 81,4 Λετονία 67,9 Λιθουανία 72,7 Λουξεμβούργο 69,4 Μάλτα 70,4 Ολλανδία 101,1 Νορβηγία 62,8 Πολωνία 59,5 Πορτογαλία 67,8 Ρουμανία 54,3 Σλοβακία 85,4 Σλοβενία 63,3 Ισπανία 80 Ην. Βασίλειο 41,8 Σουηδία 55,3