Πόσα χρήματα θα χρειαστώ για το δικό μου κατάστημα

Πόσα χρήματα θα χρειαστώ για το δικό μου κατάστημα
Για όσους ενδιαφέρονται να ανοίξουν το δικό τους κατάστημα, η εταιρία παρέχει εκπαίδευση, μεταφορά της τεχνογνωσίας και πλήρη οργάνωση του καταστήματος, υποστήριξη στην κατασκευή και στην αρχική οργάνωση / στελέχωση, συνεχή υποστήριξη, από εξειδικευμένο επιτελείο συνεργατών.


Τέλος, παρέχει εφοδιασμό από τη Palmie Catering, μία υπερσύγχρονη μονάδα με άδεια βιομηχανικού τύπου, με δυνατότητα παρασκευής 30.000 μερίδων ημερησίως.
Για κάποιον που θέλει να ανοίξει το δικό του κατάστημα Palmie Bistro, το πρώτο είναι η εύρεση του κατάλληλου χώρου, καθώς θα πρέπει να είναι σε κεντρικό σημείο και επιφάνειας από 150 τετραγωνικά μέτρα και πάνω.
Για την επένδυση τα κεφάλαια που απαιτούνται είναι 60.000 ευρώ ενώ τα royalties ανέρχονται στο 6%.
Επίσης θα υπάρχει συνεχή εκπαίδευση από την αρχή της λειτουργίας του καταστήματος και μέχρι εωσότου χρειαστεί, ενώ η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι για 9 χρόνια.