Πίνακας με τις επιπτώσεις ανά προϊόν και υπηρεσία

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τις επιπτώσεις ανά προϊόν και υπηρεσία
Από…

Σε..
Με μετρητά

Με κάρτα
1Τρόφιμα139,56,5
2Ύδρευση131815
3Φάρμακα6,5 - 239,56,5
4Εξοπλισμός για άτομα με αναπηρία131815
5Βιβλία6,59,56,5
6Εφημερίδες-περιοδικά6,59,56,5
7Εισιτήρια για θέατρα, σινεμά κλπ6,5-131815
8Αγορά ακινήτου23%1815
9Αγροτικά προϊόντα (πρώτες ύλες_)131815
10Ξενοδοχεία6,51815
11Εστιατόρια131815
12Αναψυκτικά231815
13Κρασί231815
14Μπύρα231815
15Μεταλλικό νερό131815
16Χυμοί φρούτων131815
17Λομονάδες131815
18Ρούχα231815
19Παπούτσια231815
20Τσιγάρα-καπνός231815
21Ηλεκτρικές συσκευές231815
22Κοσμήματα231815
23Φυσικό αέριο131815
24Ηλεκτροτόδηση131815
25Ξύλα για καύση131815
26Πετρέλαιο κίνησης231815
27Υγραέριο κίνησης231815
28Πετρέλαιοι θέρμανσης231815
29Λιπαντικά αυτοκινήτων231815
30Αεροπορικά εισιτήρια131815
31Ακτοπλοϊκά εισιτήρια131815
32Εισιτήρια για σιδηρόδρομο131815
33Αμοιβές δικηγόρων231815