Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης

Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης
Το κυριότερο στην επένδυση ενός καταστήματος express market είναι ότι δεν απαιτούνται δικαιώματα εισόδου αλλά ούτε και επιπλέον έξοδα για τον συνεργάτη όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των καταστημάτων franchise.

Eτσι τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται ως εξής:

• Συμβόλαιο απλό και χωρίς χρονικές δεσμεύσεις.
• Δεν υπάρχουν έξοδα για τον συνεργάτη, όπως χρεώνουν άλλα brand names.
• Ο κάθε συνεργάτης μπορεί να κάνει ένα κατάστημα σύμφωνα να με τις οικονομικές δυνατότητές του (δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες ανεβάζουν το κόστος της επένδυσης).
• Η επιχείρηση του συνεργάτη λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να υπάρχει κάποια απαίτηση ή δέσμευση για συγκεκριμένα αποτελέσματα από την Μασούτης
• Η εταιρεία παρέχει στους συνεργάτες την απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται κάποιος επενδυτής για να ανοίξει ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου χωρίς καμία επιβάρυνση (σχεδιασμό του καταστήματος - προμηθευτές παγίων - τελικό στήσιμο καταστήματος - σύστημα μηχανογράφησης κ.λπ.).