Τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει κάποιος για να πάρει πίσω τις πινακίδες του, εξαρτάται από τον μήνα υποβολής της αίτησης και τον κυβισμό του κινητήρα. Το fpress.gr ετοίμασε τους πίνακες που απαντούν σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Οι πίνακες καλύπτουν τα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά πριν τον Νοέμβριο του 2010 οπότε τα τέλη κυκλοφορία υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό.    Ο πρώτος πίνακας καλύπτει τις περιπτώσεις αυτοκινήτων με κινητήρα έως 1357 κυβικά:   Ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανάλογα με τον κυβισμό    Μήνας πληρωμής τελών  51-300 301-785 786-1071 1071-1357 Μαίο 17 41 90 101 Ιούνιο 15 37 80 90 Ιούλιο 13 32 70 79 Αύγουστο 11 28 60 68 Σεπτέμβριο 9 23 50 56 Οκτώβριο 7 18 40 45 Νοέμβριο 6 14 30 34 Δεκέμβριο 4 9 20 23   Ο δεύτερος πίνακας, καλύπτει τα αυτοκίνητα με κινητήρα από 1358 έως 2357 κυβικά:   Ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανάλογα με τον κυβισμό    Μήνας πληρωμής τελών  1358-1548 1549-1738 1739-1928 1929-2357 Μαίο 180 199 225 495 Ιούνιο 160 177 200 440 Ιούλιο 140 155 175 385 Αύγουστο 120 133 150 330 Σεπτέμβριο 100 110 125 275 Οκτώβριο 80 88 100 220 Νοέμβριο 60 66 75 165 Δεκέμβριο 40 44 50 110 Και ο 3ος πίνακας για τα αυτοκίνητα πολύ μεγάλου κυβισμού:    Ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανάλογα με τον κυβισμό Μήνας πληρωμής τελών  2358-3000 3001-4000 4001 και πάνω Μαίο 660 750 990 Ιούνιο 587 667 880 Ιούλιο 513 583 770 Αύγουστο 440 500 660 Σεπτέμβριο 367 417 550 Οκτώβριο 293 333 440 Νοέμβριο 220 250 330 Δεκέμβριο 147 167 220