Τo κόστος και οι προϋποθέσεις

Τo κόστος και οι προϋποθέσεις
Από την αρχή της συνεργασίας , η Γρηγόρης Μικρογεύματα σας παρέχει πλήρη υποστήριξη κατά την διαδικασία εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής σημείου.Επίσης η αλυσίδα σε κάθε μέλος της οικογένειας συμμετέχει σε ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση καλύπτει τις επιμέρους ανάγκες κάθε συνεργάτη σε γενικά θέματα όπως η ανάπτυξη του καταστήματος, χρηματοοικονομικές συμβουλές, θέματα marketing, θέματα διοίκησης προσωπικού κλπ. Παράλληλα η εκπαίδευση θέματα λειτουργίας του καταστήματος όπως παρασκευή προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών, μεθοδολογία πωλήσεων, χειρισμό αντιρρήσεων, αποστολή παραγγελιών, αρχές merchandising, τοπική προώθηση, κλπ.

Για να ανοίξετε το δικό σας Γρηγόρη Μικρογεύματα το σημαντικότερο είναι το ακίνητο η επιφάνεια του οποίου θα πρέπει να είναι από 50 έως 150 τετραγωνικά μέτρα μαζί με τους βοηθητικούς χώρους και θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο.
Το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 85.000 ευρω ανάλογα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα επιλέξετε, ενώ το μέσο κόστος της επένδυσης κυμαίνεται από 120.000-180.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο του καταστήματος.
Oσον αφορά το entry fees (είναι το εφάπαξ ποσό που πληρώνει ο franchisee στον franchisor και αντιπροσωπεύει τις δαπάνες για: ανάπτυξη, μεταφερόμενη τεχνογνωσία (know-how), δικαιώματα εμπορικής χρήσης σήματος, την καλή φήμη κλπ) ανέρχεται στις 20.000 ευρώ σε επίπεδο 12ετίας.
Τέλος τα συνεχή διακιώματα (royalties) ανέρχονται στο 5%.