Τα προνόμια και τα πλεονεκτήματα της επένδυσης

Τα προνόμια και τα πλεονεκτήματα της επένδυσης
Η επιτυχία των καταστημάτων Palmie Bistro και η επιχειρηματική τους επιτυχία, καθώς και το όραμα για δημιουργία ενός δικτύου, με κοινή εταιρική ταυτότητα, κοινό όνομα, σήμα και εικόνα, υπέδειξαν την αναγκαιότητα για ανάπτυξη με την μέθοδο της δικαιόχρησης.


Eπίσης η μητρική εταιρεία διαθέτει εμπειρία, τεχνογνωσία και υποδομές και παρέχει / διασφαλίζει:
• Δημιουργία ενός branded – αναγνωρίσιμου καταστήματος από την πρώτη μέρα λειτουργίας.
• Εκπαίδευση, μεταφορά της τεχνογνωσίας και πλήρη οργάνωση του καταστήματος.
• Υποστήριξη στην κατασκευή και στην αρχική οργάνωση / στελέχωση.
• Συνεχή υποστήριξη, από εξειδικευμένο επιτελείο συνεργατών.
• Νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες.
• Μεγάλη διαφημιστική προβολή, σε ΜΜΕ, σε social media, μέσω διαγωνισμών κ.λπ.
• Εύρεση / αξιολόγηση καταστήματος.
• Εφοδιασμό από τη Palmie Catering, μία υπερσύγχρονη μονάδα με άδεια βιομηχανικού τύπου, με δυνατότητα παρασκευής 30.000 μερίδων ημερησίως.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Η Palmie bistro, είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου που διαθέτει δική της Σχολή Εστιατορικών Σπουδών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την δυνατότητα μεταφοράς της τεχνογνωσίας, στους Franchisees και το προσωπικό τους.
Επίσης, σπουδαίο πλεονέκτημα των καφεστιατορίων Palmie bistro είναι το μίγμα του καταλόγου που διαθέτουν. Καθώς υποστηρίζεται πλήρως και το καφέ και το εστιατόριο, μειώνονται σημαντικά οι «νεκρές ώρες» του καταστήματος. Τέλος, η οργάνωση της εταιρείας και η υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, και η απολύτως καθαρή σχέση αποτελούν τα εχέγγυα για την δημιουργία επιτυχημένης επιχείρησης.
Τα Palmie bistro είναι μία από τις παλαιότερες αλυσίδες στον χώρο της εστίασης. Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν κερδοφόρα καταστήματα και η εταιρεία οργανώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Η εξέλιξη των ανθρώπων και η εκπαίδευσή τους είναι το πάγιο μέλημα της εταιρείας. Η Palmie ΑΕ υλοποίησε επιπλέον μια υπερσύγχρονη μονάδα catering, η οποία καλύπτει τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές, τόσο του εξοπλισμού, όσο και της οργάνωσης, με στόχο την τροφοδοσία και την υποστήριξη των καταστημάτων.