Πόσο κοστίζει να ανοίξεις το δικό σου Βενέτη

Πόσο κοστίζει να ανοίξεις το δικό σου Βενέτη
Για να ανοίξει κάποιος ένα φούνο Βενέτη το σημαντικότερο είναι ο χώρος που θα στεγαστεί το κατάστημα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε εμπορικό κορμό ή πλησίον αυτού ή σε οδικό άξονα μεγάλης κυκλοφορίας, ιδιαίτερα πεζών, της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος. Το σημείο θα πρέπει να είναι κομβικό, ορατό και εύκολα προσπελάσιμο από το καταναλωτικό κοινό.
Να διαθέτει επαρκείς και εύκολα προσβάσιμες θέσεις στάθμευσης.
Να καταλαμβάνει έκταση τουλάχιστον 100τ.μ. - 130τ.μ. χωρίς τους βοηθητικούς χώρους.
Το κόστος επένδυσης για την διαμόρφωση ενός καταστήματος «ΒΕΝΕΤΗ», συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατασκευής, διαμόρφωσης, χωροργάνωσης, μηχανολογικού, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανογράφησης, σηματοδότησης και του κόστους αγοράς του πρώτου εμπορεύματος, ξεκινά περίπου από τα 160.000 ευρώ.
Κάθε κατάστημα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες και τις προδιαγραφές του δικαιοπάροχου.

Στοιχεία προτεινόμενης επένδυσης

Μέσο κόστος επένδυσης (€):

160.000

Ελάχιστη έκταση χώρου (τ.μ.):

100

Διαρκή δικαιώματα (Royalties):

Δεν υπάρχουν

Διαφημιστική συμμετοχή:

2% επί των αγορών χονδρικής

Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό:

1

Διάρκεια σύμβασης (έτη):

12ετής με δυνατότητα ανανέωσης

Απαραίτητη ενασχόληση συνεργάτη/επενδυτή στο σημείο:

ΟΧΙ

Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία συνεργάτη/επενδυτή στον κλάδο:

ΟΧΙ