Πόσο στοιχίζει να ανοίξω ένα Bubbleicious Tea Bar

  Πόσο στοιχίζει να ανοίξω ένα Bubbleicious Tea Bar
Τα Bubbleicious Tea Bar μπορούν μέσω του franchise να προσφέρουν:


Μοναδικό και διαφοροποιημένο προϊόν, προϊοντική γκάμα που αντιμετωπίζει τις εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης, υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, χαμηλή αρχική επένδυση, χαμηλό κόστος προϊόντος, αρχική πλήρης και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, από τις διαδικασίες παρασκευής και logistics, μέχρι την εξυπηρέτηση του πελάτη και την διαχείριση του καταστήματος, αποκλειστικότητα περιοχής, μηδενικά royalties και marketing fees και τέλος παράδοση του καταστήματος με το κλειδί στο χέρι
Ο απαιτούμενος χώρος την επένδυση είναι από 25 τ.μ.,ενώ το σύνολο της επένδυσης είναι 31.000 ευρώ (16.000 ευρώ για την διαμόρφωση του καταστήματος και 15.000 ευρώ για τον εξοπλισμό).