Τα τοπ 20 brands του 2014

Πρώτη για μια ακόμη χρονιά στις ακριβότερες μάρκες του πλανήτη βρέθηκε η εταιρία Apple, με την αξία του λογότυπού της να αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 119 δις δολαρίων. Δείτε ποια άλλα brands βρέθηκαν στα τοπ 20 του πλανήτη για το 2014, στην λίστα που ακολουθεί παρακάτω:

#20 Honda

Αξία λογότυπου: 21.7 δις $

Κατάταξη για το 2013:#20

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+17%

#19 Louis Vuitton

Αξία λογότυπου:22.5 δις $

Κατάταξη για το 2013: #17

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:-9%

#18 Gillette

Αξία λογότυπου:22.8 δις $

Κατάταξη για το 2013: #16

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:-9%

#17 HP

Αξία λογότυπου:23.8 δις $

Κατάταξη για το 2013:#15

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:-8%

#16 Oracle

Αξία λογότυπου: 25.9 δις $

Κατάταξη για το 2013:#18

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013: +8%

#15 Amazon

Αξία λογότυπου:29.5 δις $

Κατάταξη για το 2013:#19

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+25%

#14 Cisco

Αξία λογότυπου:30.9 δις $

Κατάταξη για το 2013:#13

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+6%

#13 Disney

Αξία λογότυπου:32.2 δις $

Κατάταξη για το 2013:#14

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+14%

#12 Intel

Αξία λογότυπου:34.2 δις $

Κατάταξη για το 2013:#9

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:-8%

#11 BMW

Αξία λογότυπου:34.2 δις $

Κατάταξη για το 2013:#12

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+7%

#10 Mercedes-Benz

Αξία λογότυπου:34.3 δις $

Κατάταξη για το 2013:#11

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+8%

#9 McDonald’s

Αξία λογότυπου:42.3 δις $

Κατάταξη για το 2013:#7

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+1%

#8 Toyota

Αξία λογότυπου:45.4 δις $

Κατάταξη για το 2013:#10

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+20%

#7 Samsung

Αξία λογότυπου:45.5 δις $

Κατάταξη για το 2013:#8

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+15%

#6 General Electric

Αξία λογότυπου:45.5 δις $

Κατάταξη για το 2013:#6

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:-3%

#5 Microsoft

Αξία λογότυπου:61.2 δις $

Κατάταξη για το 2013:#5

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+3%

#4 IBM

Αξία λογότυπου:72.2 δις $

Κατάταξη για το 2013:#4

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:-8%

#3 Coca-Cola

Αξία λογότυπου: 81.6 δις $

Κατάταξη για το 2013:#3

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+3%

#2 Google

Αξία λογότυπου:107.4 δις $

Κατάταξη για το2013:#2

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+15%

#1 Apple

Αξία λογότυπου::118.9 δις $

Κατάταξη για το 2013:#1

Μεταβολή της αξίας σε σχέση με το 2013:+21%