Κωδικός 053: Πώς να δηλώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές

Για να δοθεί ότι απέμεινε από την ψαλιδισμένη έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 053. Δείτε τις απαραίτητες οδηγίες.

Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από το νόμο εισφορών που καταβάλατε μέσα στο 2011 σε ασφαλιστικά ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ.), καθώς και το ποσό των εισφορών που καταβάλατε στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής σας σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Διευκρινίζεται ότι εισφορές που καταβλήθηκαν σε ταμεία ασφάλισης από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα ή κάμπινγκ, καθώς και από όσους ασχολούνται αποκλειστικά ως πλανόδιοι λιανοπωλητές ή αποκλειστικά ως λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές, που αντιστοιχούν σε εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο, δε γράφονται εδώ.

Στους κωδικούς αυτούς δε γράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από τους μισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους. Το συνολικό ποσό της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων ή ελεύθερων επαγγελματιών γράφονται εδώ και δεν περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές τους δαπάνες.

Τα δικαιολογητικά

Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου ασφαλιστικού ταμείου.