Σε ποιους κλάδους θα γίνουν προσλήψεις

Η έρευνα της Manpower έδειξε ότι οι κλάδοι που έχουν προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι:

1. Γεωργία

Με συνολικές Προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +9%, οι εργοδότες προβλέπουν την εμφάνιση κάποιων ευκαιριών απασχόλησης κατά το προσεχές τρίμηνο. Ενώ οι προοπτικές μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες καταγράφουν σημαντική βελτίωση 12 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Δ' Τρίμηνο του 2013.

2. Εμπόριο (Χονδρική και Λιανική)

Για τους προσεχείς τρεις μήνες, με τους εργοδότες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +7% μετά από δύο χρόνια σταδιακής βελτίωσης, τα άτομα που αναζητούν εργασία ενδέχται να επωφεληθούν από την ισχυρότερη αγορά εργασίας που έχει σημειωθεί από το Α' Τρίμηνο του 2009. Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά ενισχύονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

3. Δημόσιος Τομέας και Κοινωνικές Υπηρεσίες

Τα άτομα που αναζητούν εργασία αναμένεται να επωφεληθούν από κάποιες ευκαιρίες απασχόλησης κατά το προσεχές τρίμηνο, με τους εργοδότες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +5%. Οι προοπτικές βελτιώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και είναι κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ενισχυμένες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

4. Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση

Οι εργοδότες αναμένουν συνέχιση της αστάθειας στην αγορά εργασίας κατά το προσεχές τρίμηνο αναφέροντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -2%. Οι προθέσεις προσλήψεων έχουν καταγραφεί ως θετικές σε μόνο δύο τρίμηνα κατά τα τελευταία τέσσερα έτ. Σε σύγκριση με το Γ' τρίμηνο του 2014, οι Προοπτικές μειώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες αλλά παραμένουν αμετάβλητες σύμφωνα με τους εργοδότες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

5. Κατασκευές

Κατά τους προσεχείς τρεις μήνες, με τους εργοδότε να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +5%, τα άτομα που αναζητούν εργασία θα έχουν πιθανότητες να επωφεληθούν από την ισχυρότερηαγορά εργασίας που έχει σημειωθεί από το Α' τρίμηνο του 2009. Οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούνενου έτους κατά 3 και 7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

6. Μεταφορές και επικοινωνίες

Με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +10% για το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος, οι εργοδότες αναφέρουν συγκρατημένα αισιόδοξες προοπτικές προσλήψεων. Οι Προοπτικές βελτιώνονται κατά 8 και 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αντίστοιχα.

7. Μεταποίηση

Αναμένεται κάποια αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων κατά το προσεχές τρίμηνο, ε τους εργοδότες να καταγράφουνΣυνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +5%. Ενώ οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 10 ποσοσταίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες αναφέρουν βελτίωση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

8. Τουρισμός

Οι εργοδότες προβλέπουν συντηρητικό ρυθμό προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, καταγράφονταςΣυνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +5%. Τα σχέδια προσλήψεων είναι εξασθενημένα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά βελτιωμένα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

9. Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις

Για το Δ' Τρίμηνο του 2014 προβλέπεται σταθερός ρυθμός προσλήψεων με τους εργοδότες να αναφέρουνΣυνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13%, για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο. Σε σύγκριση με το Δ' τρίμηνο του 2013, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.