Αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων

Αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων
Τα επιβληθέντα πρόστιμα, στην περίπτωση που δε εξοφληθούν στον ελεγκτή τη στιγμή επιβολής τους, μπορούν να καταβληθούν μειωμένα κατά 50%, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους, μόνο στα αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων της εταιρείας παροχής συγκοινωνιακού έργου που τα επέβαλε ή εντός 20 ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους στην αναγραφόμενη σε αυτά αξία.

Τα αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων είναι τα ακόλουθα:

Ο.ΣΥ. Α.Ε. (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ)

 • Διεύθυνση: Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης.
 • Ώρες πληρωμής: Εργάσιμες ημέρες, από 07:30 έως 14:30.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4270649, 210 4270705, 210 4270796.
 • Διεύθυνση: Αδμητού 17, Πλατεία Αττικής, Αθήνα (μόνο πληρωμές).
 • Ώρες πληρωμής: Εργάσιμες ημέρες, από 07:30 έως 14:30.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216305 (εσωτ. 156)

Τα πρόστιμα που αφορούν την Ο.ΣΥ. Α.Ε. εξοφλούνται στην αναγραφόμενη αξία τους και μέσω των ΕΛΤΑ με ταχυδρομική επιταγή. Στην Αιτιολογία της ταχυδρομικής επιταγής πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός της Π.Β.Π.Ε.Π., το όνομα του παραβάτη και το όνομα του φορέα Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΣΤΑ.ΣΥ. (ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ)

 • Διεύθυνση: Σταθμός ΜΕΤΡΟ "Κεραμικός" στο χώρο του εκδοτηρίου, που βρίσκεται στην έξοδο προς «Τεχνόπολις / Γκάζι»
 • Ώρες πληρωμής: Εργάσιμες ημέρες, από 08:00 έως 16:00.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2144146923, 2144146772, 2144146134.
 • Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.stasy.gr/?id=31

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

 • Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού εξοφλούνται πρόστιμα της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
 • Διεύθυνση: Μετσόβου 15 (1ος όροφος) , Αθήνα.
 • Ώρες πληρωμής: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 14:15.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8200848, 943, 830