Το χρονοδιάγραμμα των φόρων

Αύγουστος   1. Εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος για όσους πληρώνουν έως 300 ευρώ     3. 2η δόση ΦΠΑ β' τριμήνου για επιτηδευματίες με βιβλία Β' κατηγορίας 4. 4η δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (230.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις) Σεπτέμβριος   1 2η δόση φόρου για εισοδήματος για όσους πληρώνουν πάνω από 300 ευρώ 2 2η δόση ΕΝΦΙΑ 3 5η δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (230.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις) Οκτώβριος   1 3η δόση ΕΝΦΙΑ 2 1η δόση ΦΠΑ γ' τριμήνου για επιτηδευματίες με βιβλία β' κατηγορίας 3 6η δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (230.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις) Νοέμβριος   1 4η δόση ΕΝΦΙΑ 2 2η δόση ΦΠΑ γ' τριμήνου για επιτηδευματίες με βιβλία β' κατηγορίας 3. 3η δόση φόρου εισοδήματος 4 7η δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (230.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις) Δεκέμβριος   1 5η δόση ΕΝΦΙΑ 2 Τέλη κυκλοφορίας 2015 3 8η δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (230.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις)