Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

Ενδείξεις τιμοκαταλόγων
 Δείτε βήμα προς βήμα όλα όσα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οι τιμοκατάλογοι που προσφέρουν τα μαγαζιά:

1. Στους τιμοκαταλόγους θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη «αλά-κάρτ» με τις αντίστοιχες τιμές τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ύπαρξη τιμοκαταλόγων με τιμές προ και μετά ΦΠΑ δεν συνιστά παράβαση.

2. Στον τιμοκατάλογο θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο με κεφαλαία γράμματα, στο ίδιο μέγεθος με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΟΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα (εφόσον τηρεί τιμοκατάλογο και στην αγγλική γλώσσα), την αντίστοιχη ένδειξη «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOTY BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)».

3. Τα φαγητά και οι σαλάτες που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο θα πρέπει να προσφέρονται στους πελάτες:

(α) Με την μερίδα

(β) Με το κιλό. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό» δίπλα στο αντίστοιχο είδος.

4. Στους τιμοκαταλόγους θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονομένα είτε κατά ομάδες φαγητών-ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή:

(α) Το είδος των ελαίων και η χρήση τους,

(β) «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση,

(γ) «Προμαγειρεμένο» ή «Προτηγανισμένο» κατά περίπτωση,

(δ) «Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης»(Π.Ο.Π) ή «Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης»(Π.Γ.Ε) αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες,

(ε) Για συσκευασμένα ποτά θα πρέπει να αναγράφεται η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο καθώς και ο όγκος του περιεχομένου σε mL,

(στ) Για τους οίνους και τα προϊόντα απόσταξης που προσφέρονται στους καταναλωτές χωρίς να είναι εμφανής η συσκευασία τους, θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην ετικέτα,

(ζ) Για τις σαλάτες, θα πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της κάθε σαλάτας καθώς και τα βασικά συσταστικά που την συνθέτουν.

Όσοι δεν τηρούν τα παραπάνω θα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 500€ για κάθε παράβαση.