Πτωχεύσεις εταιρειών (Πίνακας)

Ο συνολικός αριθμός των εταιρειών που πτώχευσαν στη Δυτική Ευρώπη το 2013 ανήλθε σε 192.340 επιχειρήσεις έναντι 190.161 επιχειρήσεων το 2012 (αύξηση 1,1% ή 2.179 επιχειρήσεις).

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 17 χώρες που εξετάστηκαν, στις εννέα χώρες σημειώθηκε μείωση των πτωχεύσεων με τα πιο αισιόδοξα μηνύματα να προέρχονται από την Ιρλανδία (-19%) και το Βέλγιο (-11%), ενώ οι υπόλοιπες οκτώ χώρες είχαν αύξηση, με ενδεικτικότερα παραδείγματα τη Νορβηγία (+20), την Ιταλία (+16%) και την Ισπανία (+15%).

Λιγότερες αριθμητικά ήταν οι πτωχεύσεις που σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ενώ περισσότερες πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία.

Στην Ελλάδα σημειώθηκαν 392 πτωχεύσεις το 2013, έναντι 415 πτωχεύσεων το 2012, ήτοι μείωση της τάξης του 5,5%. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, όπου το τελευταίο έτος, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 3,9%, μόνον ένα μικρό ποσοστό των εταιρικών λουκέτων, πραγματοποιήθηκε μέσω των επίσημων διαδικασιών του πτωχευτικού κώδικα.

Πτωχεύσεις εταιρειών στη Δυτική Ευρώπη:

Χώρες20132012201120102009Ποσοστιαία Μεταβολή % 2012/2013
Αυστρία5.7476.2666.1946.6577.076-8,3
Βέλγιο11.74010.58710.2249.5709.38210,9
Δανία4.9935.4565.4686.4615.710-8,5
Φινλανδία3.1312.9562.9442.8643.2755,9
Γαλλία60.78759.55649.50651.0653.5472,1
Γερμανία26.12028.72030.12032.06032.930-9,1
Ιρλανδία1.3651.6841.6381.5251.406-18,9
Ιταλία14.27212.31110.84410.0898.35415,9
Λουξεμβούργο1.0161.033961918698-1,6
Ολλανδία9.4568.6167.1407.2118.0409,7
Νορβηγία4.5643.8144.3554.4355.01319,7
Πορτογαλία9.3008.6056.0775.1444.4508,1
Ισπανία8.9347.7995.9104.8454.98414,6
Σουηδία8.0157.7377.2297.5467.8923,6
Ελβετία6.4956.8416.6616.2555.215-5,1
Ηνωμένο Βασίλειο16.01317.76518.46717.46819.908-9,9
Ελλάδα392415445355355-5,5
ΣΥΝΟΛΑ192,34190,161174,183174,463178,2351,1

Συγκριτικά με το 2012 η εικόνα της συμμετοχής των Τομέων Δραστηριότητας στο σύνολο των Πτωχεύσεων έχει αλλάξει σημαντικά. Ο Τομέας των Υπηρεσιών αναδεικνύεται και πάλι πρωταγωνιστής με συμμετοχή 36% στο σύνολο των πτωχεύσεων της Δ. Ευρώπης το 2013, αν και μειωμένος έναντι της περσινής χρονιάς. Ο Τομέας του Εμπορίου, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις catering, αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή του, με 1 στις 3 επιχειρήσεις να δηλώνουν πτώχευση το 2013, κυρίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στις υπό κρίση χώρες.

Παράλληλα, και ο Τομέας της Βιομηχανίας σημείωσε αύξηση κατά 1% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οριακή μείωση παρουσίασε ο Τομέας των Κατασκευών.

Συμμετοχή των κύριων οικονομικών τομέων στο Σύνολο των Πτωχεύσεων της Δυτικής Ευρώπης:

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ 2013% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ 2012
Υπηρεσίες35,90%37,20%
Εμπόριο*32,40%31,60%
Κατασκευές20,80%21,30%
Βιομηχανία10,90%9,90%