Ποιες αποδείξεις πρέπει να αφαιρεθούν από τον φάκελο της εφορίας

Ποιες αποδείξεις πρέπει να αφαιρεθούν από τον φάκελο της εφορίας
Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιήσατε στο εξωτερικό, τα ποσά που καταβάλλατε μέσα στο 2011 για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (Στοίχημα, ΚΙΝΟ κλπ), οι δαπάνες εισόδου σε καζίνο, το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων δεν μπορούν να μπουν στο φάκελο με τις αποδείξεις. Οι εξαιρέσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο.

Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον κωδικό 049:

• Δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων

• Δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες

• Έξοδα για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο

• Δαπάνες που ισοδυναμούν με τεκμήριο

• Έξοδα που μπορούν να μειώσουν τον φόρο και ως εκ τούτου αναγράφονται σε άλλους κωδικούς του πίνακα 7.

• Οι δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα από ακίνητα

Με αυτά τα δεδομένα, δεν θα συμπεριλάβετε στον κωδικό 049:

• Τις δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου

• Τη δαπάνη για αγορά πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ

• Τη δαπάνη για ανέγερση ακινήτου

• Τη δαπάνη τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων.

• Τη δαπάνη για ασφάλιση ζωής ή θανάτου

• Τις εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου

• Τους τόκους στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία

• Τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης

• Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης

• Τις δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας

• Τις δαπάνες για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων

• Τα φροντιστήρια

• Τα ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων για τα ακίνητα που αποφέρουν εισόδημα

• Οι δικαστικές δαπάνες και οι αμοιβές δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους