Δείτε ποιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αποδείξεις στη φορολογική τους δήλωση

Δείτε ποιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αποδείξεις στη φορολογική τους δήλωση
Σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων, δεν χρειάζεται να μπουν στο κυνήγι των αποδείξεων. Δείτε τον πλήρη κατάλογο με αυτές τις εξαιρέσεις.

Ο νόμος εξαιρεί από το κυνήγι των αποδείξεων:

• Δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό.

• Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δηλαδή:

1. Υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών

2. του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

3. της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

4. Στρατιωτικοί που υπηρετούν στο εξωτερικό

5. υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

6. Υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

7. Υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες

• Όσους διαμένουν σε οίκο ευγηρίας

• Τους φυλακισμένους

• Τους κατοίκους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα σε ποσοστό άνω του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.

• Τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεδομένου ότι αυτοί δεν δικαιούνται το αφορολόγητο όριο της κλίμακας (5.000 ευρώ)