Υποψήφιοι μνηστήρες για την εταιρία Mazda

Πολλοί ήταν οι μνηστήρες που κοιτούσαν με «καλό» μάτι τη Mazda ώστε να την αποκτήσουν.

Ωστόσο το συμβόλαιο που είχε η ΕΛΜΑ με το εργοστάσιο δεν άφηνε πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης και ο Ελληνας εισαγωγέας ζητούσε πολλά εκατομμύρια ευρώ για να δώσει την ιαπωνική εταιρεία.

Αν αποδειχθεί τελικά πως η ΕΛΜΑ κατέθεσε αίτηση πτώχευσης τότε ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τους υποψήφιους μνηστήρες ώστε να διαπραγματευθούν απευθείας με το εργοστάσιο την αποκλειστική αντπροσώπευση της ιαπωνικής εταιρείας. Πάντως εμείς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η Mazda στην Ευρώπη έχει μόνο δύο αποκλειστικούς αντιπροσώπους (Ελλάδα, Πορτογαλία) ενώ σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές έχει θυγατρικές εταιρείες...

Στους υποψήφιους μνηστήρες της Mazda πάντως περιλαμβάνονται οι όμιλοι Θεοχαράκη, Συγγελίδη, Πετρόπουλος ενώ τελευταία είχε ακουστεί και το όνομα του ομίλου Σαρακάκη. Κανένας όμως από τους υποψήφιους μνηστήρες δεν είναι διατηθειμένος να βάλει «βαθιά» το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσουν την Mazda και ίσως το εργοστάσιο τελικά να αποφασίσει την ίδρυση μιας μικρής θυγατρικής. Ιδωμεν...